Đừng hiền lành quá !


Sống thật thà hiền lành tử tế là tốt, nhưng thật thà, hiền lành quá bạn sẽ bị lợi dụng. 
Ở một xã hội bận rộn, nơi hầu hết con người ngày nay phải chạy theo tiền tài, vật chất, danh lợi, địa vị... đến cả việc phải lấy lòng người khác một cách ép buộc, liệu bạn có thể thấy vui vẻ. Hãy lắng đọng một vài phút để hỏi chính mình, chạy theo lối sống như vậy, bạn có mệt mỏi không.

1. Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt, và tốt với ai? Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn.


2. Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới; bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm; bạn càng mềm lòng người khác càng tham lam.


3. Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ai cả, chẳng qua đó đều là cái nghĩa, cái tình và có qua có lại. Bạn dành lòng tốt của mình cho những kẻ vô ơn, thì chẳng khác nào đổ nước vào cái giếng không đáy, lòng tốt của bạn không thể nuôi sống những tham vọng tham lam đó.


4. Bạn khoan dung cho những kẻ bất nhân, họ sẽ dùng sự bao dung ấy để chuộc lợi.


5. Khi sự chân thành của bạn bị đánh đổi bởi sự giả tạo, bạn sẽ cảm thấy đau lòng, và khi lòng tốt của bạn bị đánh đổi bởi sự lợi dụng, bạn sẽ thấy thất vọng.


6. Sự tha thứ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy rằng sự tổn thương của bạn không phải trả giá gì.


7. Tốt bụng quá mức chỉ khiến người khác mặc định rằng mọi thứ bạn làm là lẽ đương nhiên. Tử tế không có nghĩa là kiên nhẫn không giới hạn.
ADS

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.